محله آخونی .... آخینی
محله پدری و ریشه های زندگی ام
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

حسین آقا افسری ابوی گرامی آقایان : محمود، سعید و رضا افسری

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 26 / 10 / 1392 ] [ 1:27 ] [ غ.آ ]

عجب عکس جالب و نادری - دهه چهل - بزرگان با عظمت محله در یک عکس کمیاب و نادر در کنار هم

آقایان : احمد نیک نیاز - مرحوم مش محمود جعفری ارسی - حاج ابراهیم نیک نیاز - مرحوم حاج حسن نیک نیاز -

مرحوم حاج حسن دانش سلیمانی - مرحوم میرزا عبداله کوه مشوی
 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 24 / 11 / 1393 ] [ 2:14 ] [ غ.آ ]

دو نفر از ریش سفیدان ( حسین چی - نوکر اباعبداله ع ) خوش قلب و مهربان محله مان

مرحومین آقایان : میرزاعبداله کوه مشوی(سلمانی) - مش اکبر زنده باد(جگرپزی)

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاعکس مطالب و موضوعاتریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 1 / 3 / 1395 ] [ 1:58 ] [ غ.آ ]

ریش سفیدان بااحترام و با عظمت محله ( رحمت اله علیهیم )

مرحومین آقایان : میرزاعبداله کوه مشوی(سلمانی)-مش محمد پورحسینی آخونی-میرحسین میرقاسمی

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیمحرم آخونی
[ 8 / 7 / 1392 ] [ 1:47 ] [ غ.آ ]

                                                   ارسال عکس  :آقای فتح اللهی فلاحی


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 15 / 1 / 1393 ] [ 8:53 ] [ غ.آ ]

مرحوم خلد آشیان آقا میرعلی اصغر میر طالبی ( راننده کامیون )

( ابوی محترم آقایان : مرحوم میرحمزه - سید مرتضی - سید معصوم )

 

آ


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 23 / 12 / 1392 ] [ 2:19 ] [ غ.آ ]

آقا ستار رنجبر کریمیان برادر مرحوم جبار آقا و آقای احد و آقای صمد رنجبر کریمیان

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 16 / 10 / 1392 ] [ 22:44 ] [ غ.آ ]

عکس جدید آقای حاج محمد حسین قربانیان نژاد آخونی - مداح اهل بیت علیهم السلام

( شاطر ممدحسین ) در 87 سالگی

( ابوی محترم آقای حسن آقا قربانیان نژاد آخونی هنرمند عکاسی تبریز )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 28 / 1 / 1393 ] [ 22:48 ] [ غ.آ ]

گاز پرکنی باادب و مهربان و درستکار محله آخونی - پدر محترم رحیم آقا عالیان(کمندفیلم)

حاج محمد آقا عالیان

 

 

آقای رحیم عالیان ( کمند فیلم ) در دوران کودکی در بغل پدرشان


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 5 / 3 / 1395 ] [ 17:53 ] [ غ.آ ]

مرثیه خوان و مداح اهل بیت علیهم السلام ، آقای کربلایی فرمان بنده ( رحمت اله علیه )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 3 / 1 / 1395 ] [ 23:10 ] [ غ.آ ]

مرحوم حاج مجید آقا ، پدر محترم شهید احد عباسی کاشف ( رحمه اله علیهیم )

و پدر محترم آقای حاج صمد عباسی کاشف

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 7 / 1 / 1395 ] [ 13:15 ] [ غ.آ ]

مرحوم سید اولاد پیغمبر آقامیر علی اصغر میر طالبی - فرزند گرامی مرحوم آقا کربلا میر ابوالفضل آقا

( پدر گرامی مرحوم میر حمزه و میر مرتضی و میرمعصوم )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 20 / 6 / 1393 ] [ 13:6 ] [ غ.آ ]

مرحوم آقا میریوسف دلپاک آخونی ،  پدر مهربان میرحسین آقا و میر حسن آقا دلپاک آخونی

(زحمتکش محله و نگهبان شبانه آخونی ) - رحمت اله علیه

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 3 / 5 / 1393 ] [ 13:0 ] [ غ.آ ]
[ 7 / 4 / 1393 ] [ 12:59 ] [ غ.آ ]

مرحوم احدآقا پدر مهربان مرحوم حمید محمدنژادفخری

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 7 / 8 / 1392 ] [ 12:56 ] [ غ.آ ]

مرحوم مش قلی داش ، ابوی گرامی آقامش عباسعلی و آقاغلام بشیر آخونی

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 7 / 8 / 1392 ] [ 12:52 ] [ غ.آ ]

مرحوم اسدآقا خوب نیاز ( اسد پاسبان )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 7 / 8 / 1392 ] [ 12:44 ] [ غ.آ ]

( مرحومین آقایان بایرام و حاج قاسم آقا عدالتی )

و آقای خالق عدالتی ( آتا بالالار )

روزهای شاد دور هم بودن آجان بالالار در آخونی


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 4 / 8 / 1393 ] [ 16:13 ] [ غ.آ ]

مرحوم حاج حمید آقا ( شاطر حمید ) در مجلس شادی محله

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیذان آخونی
[ 30 / 10 / 1392 ] [ 8:9 ] [ غ.آ ]

بزرگ مرد ریش سفید محله آخونی - مرحوم جنت مکان حاج رسول آقا صادقیان آژیری

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاعکس افتخارآفرینانریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 1 / 2 / 1396 ] [ 22:43 ] [ غ.آ ]

آقا ابراهیم و مرحوم حاج رسول آقا صادقیان آژیری ( آبابا  بالا )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیاهالی آخونی
[ 30 / 10 / 1392 ] [ 2:2 ] [ غ.آ ]

پدر محترم آقایان : داوود - اسرافیل( عیسی ) - یحیی  ابراهیمی آژیری

برادر محترم آقایان : قاسم قهوه چی -مرحوم محمدابراهیم و مرحوم زینالعابدین

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 27 / 10 / 1392 ] [ 10:3 ] [ غ.آ ]

مرحوم آقای اسماعیل (اسماعیل آژدان ) پدر آقای غلامرضا و حاج علی رمضانیلر

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 9 / 9 / 1393 ] [ 9:14 ] [ غ.آ ]

آقایان : مرحوم اسماعیل قمیان و موسی(بیوک) علیدوخت آخونی و پسران رشید آنها

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 7 / 4 / 1392 ] [ 11:26 ] [ غ.آ ]

درجه دار بازنشسته باادب و مهربان محله - استوار موسی(بیوک) علیدوخت آخونی

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 7 / 8 / 1393 ] [ 11:18 ] [ غ.آ ]

آقایان : حاج علی رمضانیلر - مرحوم اسماعیل قمیان - موسی(بیوک) علیدوخت آخونی

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 7 / 4 / 1392 ] [ 11:14 ] [ غ.آ ]

( آتا بالا )  - آقای حسن و آقای حاج محمدحسین قربانیان نژاد آخونی ( حدود 50 سال پیش )

پدری خوش صدا و پسری هنرمند

                                    ارسالی : آقای فتح اللهی فلاحی


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 5 / 6 / 1392 ] [ 1:29 ] [ غ.آ ]

آقایان : محمدرضا و مرحوم مشهدی حسن و غلامرضا همگی حاج اسدپور رزمی ( پدر و پسران - دهه 40 )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 9 / 5 / 1392 ] [ 10:2 ] [ غ.آ ]

مرحوم میرحسین آقا میر قاسمی (پدر مهربان میرجعفرآقا و میرعلی اصغر آقا ) ریش سفید و سید اولاد پیغمبر و

دارای انفاس قدسیه ، که به هیئت های عزاداری و شاخسی محله عظمت دیگری بود ( رحمت اله علیه )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 12 / 11 / 1394 ] [ 18:6 ] [ غ.آ ]

مرحوم حاج محمد باقر رنجبر اسداللهی ( بالا بی بی اوغلی )، ریش سفید باادب و مهربان

محله آشاغی کوچه ، که با برادر بزرگشان مرحوم حاج اسداله ( بویوک بی بی اوغلی )

امورات مسجد پایین را اداره می کردند .( رحمه اله علیهیم )

 


موضوعات مرتبط: همه ی عکس هاریش سفیدان محله
برچسب‌ها: محله آخونیریش سفیدان آخونی
[ 8 / 2 / 1395 ] [ 20:36 ] [ غ.آ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

محله یادگارهای پدری ام ، آخونی .
آرشيو مطالب
لینک های مفید
امکانات وب

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1529
بازدید دیروز : 3077
بازدید هفته : 6656
بازدید ماه : 69439
بازدید کل : 3934760
تعداد مطالب : 1566
تعداد نظرات : 466
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


تاریخ روزدر اين وب سایت
در كل اينترنت